Úvod do Montessori MŠ

Úvod do Montessori MŠ

Kúzlo, dôležitosť a podstata Montessori prístupu k deťom

vo veku 3 – 6 rokov

Srdečne Vás pozývame na úvodný seminár o Montessori pedagogike so zameraním na vek 3 – 6 rokov.

Pre koho je vhodný?

– asistentov, učiteľov, odborných zamestnancov Montessori MŠ, ktorí začínajú pracovať v Montessori prostredí;
– asistentov a učiteľov Montessori MŠ, ktorí si chcú občerstviť základné princípy Montessori pedagogiky a fungovanie učiteľa v triede;
– Montessori učiteľov ZŠ, ktorí si pre porozumenie nadväznosti práce s deťmi vo veku 6 – 12 potrebujú doplniť základné princípy vývinového obdobia veku 0 – 6 rokov v rámci Montessori konceptu;
– účastníkov diplomovaného kurzu MONTE PLUS Montessori pedagóg ZŠ;
– pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich s deťmi vo veku 0 – 6, ktorí by sa radi dozvedeli, čo je podstatou vývinového obdobia veku 0 – 6 rokov v rámci Montessori konceptu;
– študentov a zamestnancov stredných pedagogických škôl a pedagogických fakúlt.

Pre koho je nevyhnutný?

V prípade, že chcete vstúpiť do MONTE PLUS veľkého diplomovaného kurzu pre Montessori učiteľov ZŠ, je tento seminár pre Vás nevyhnutným na absolvovanie v prípade, že nemáte za sebou žiadny iný ucelený orientačný kurz/seminár pre vek 3 – 6.

Čo Vám seminár prinesie a čo zažijete?

1. Zážitok Montessori pedagogiky na vlastnej koži.
2. Zistíte, ako nastúpiť na cestu Montessori pedagóga MŠ.
3. Vyskúšate si trojstupňovú lekciu.
4. Budete mať k nahliadnutiu pripravené prostredie pre vek 3 – 6 rokov.
5. Uvidíte ukážky niektorých aktivít pre vek 3 – 6 rokov a budete mať možnosť niektoré aktivity si aj vyskúšať.
6. Po absolvovaní seminára budete mať vytvorený prehľadný systém postupnosti aktivít v Montessori koncepte pre vek 3 – 6 rokov.
7. Objavíte rozdiely medzi vekom do 3 rokov a od 3 rokov.

Termín a miesto

Program a cena seminára

Čo sa na seminári dozviete v jednotlivých dňoch?

1. Montessori pedagogika, zameranie na vek 3 – 6

 • Absorbujúca myseľ
 • 4 fázy vývinu so zameraním na prvú časť
 • Senzitívne obdobia, vývin dieťaťa
 • Reálny svet
 • Normalizácia, odchýlky od vývinu
 • Mier, ako ho vidí Maria Montessori

2. Montessori pedagóg/sprievodca pre vek 3 – 6

 • Ako sa stať Montessori pedagógom
 • Úloha učiteľa/ sprievodcu pre vek 3 – 6 rokov
 • Čo to znamená viesť dieťa
 • Trojstupňová metóda
 • Pripravené prostredie

3. Program dňa v Montessori MŠ a rozdiely medzi 2 – 3 a 3 – 6 vekovou skupinou.

 • Prehľad Montessori aktivít
 • Ukážky niektorých aktivít s dôrazom na porozumenie postupnosti jednotlivých aktivít zo všetkých oblastí: praktický život, zmyslová výchova, jazyk, matematika, príroda a kultúra
 • Priestor na otázky

Lektorka

Anka Šuľáková

Anka Šuľáková

Montessori učiteľka sprevádzajúca deti v Montessori škôlke už vyše 18 rokov.

*

Okrem učenia sa venuje vzdelávaniu a poradenstvu pedagógov pre vek 3 – 6 rokov.

*

Montessori vzdelanie:
– Montessori diploma Casa dei Bambini 3 – 6 rokov – AMI (Montessori Institute Prague),
– Asistent AMI 6 – 12 rokov (Montessori Institute Prague),
– Základy Montessori teorie a praxe pro práci s dětmi ve věku 0 – 3 roky (Montessori Institute Prague),
– Practical trainings for Montessori guides (Montessori Institute Prague).

Máte záujem? Prihláste sa
  učiteľ/ka na 1. stupniučiteľ/ka na 2. stupnizamestnanec vo vedení školyšpeciálny pedagógliečebný pedagógškolský psychológpedagogický asistentzamestnanec školského klubuinénie som zamestatnec školy/škôlky
  Podmienky spracovania osobných údajov »
  (otvorí sa v novom okne)

  Máte otázku?