Úvod do Montessori ZŠ

Úvod do Montessori ZŠ

Zážitkový úvodný seminár o Montessori pedagogike,
so zameraním na ZŠ

vek 6 - 12 rokov

Pridajte sa k nám a zažite s nami tri dni plné spoznávania podstaty, krásy a komplexnosti metódy Montessori, ktorá ponúka spôsob výchovy a vzdelávania detí od narodenia až do dospelosti.

Spoznajte cestu prirodzeného vývinu a zistite, čo je v ktorom veku dôležité nezanedbať a čo je potrebné podporiť. Zahĺbte sa s nami najmä do veku žiakov základnej školy a spoznajte, prečo a ako prvých šesť ročníkov Montessori ZŠ ponúka žiakom možnosť získať kvalitný vedomostný aj osobnostný základ pre celý ďalší život.

Pre koho je vhodný?

– pre (budúcich) pedagogických či odborných zamestnancov klasických či Montessori ZŠ;

– pre pracovníkov CPPaP;

– pre pracovníkov a študentov pedagogických fakúlt;

– pre rodičov, ktorí chcú spoznať Montessori metódu výchovy a vzdelávania;

– pre každého, kto je zvedavý/á

Pre koho je nevyhnutný?

V prípade, že chcete vstúpiť v apríli 2023 do MONTE PLUS veľkého kurzu pre Montessori učiteľov ZŠ alebo absolvovať s nami Veľký prehľad či Letnú školu, je tento seminár pre Vás nevyhnutným vstupným úvodom.

Termíny a miesta

Program a cena seminára

Lektorka

VERONIKA KÁNOVÁ

Montessori metodička a lektorka;

Montessori vzdelanie pre vek 6 – 12 získala v Montessori-Zentrum Wien v rokoch 2010 – 2012 (www.montessori.at);

*

3 roky sprevádzajúca učiteľka detí v 1. trojročí na základnej škole Montessori v Bratislave;

*

2 roky sprevádzajúca učiteľka detí v 1. trojročí na Rodinnej škole v Bernolákove;

*

je spoluzakladateľkou a členkou občianskeho združenia MONTE PLUS, ktoré sa od roku 2016 venuje primárne vzdelávaniu rodičov a budúcich učiteľov Montessori pedagogiky pre vek 6 – 12.

Čo sa na seminári dozviete?

1. Východiská a ciele jednotlivých vývinových období od narodenia po dospelosť

 • Prehľad 4 vývinových období v živote dieťaťa, ich ciele a následnosti medzi nimi – kedy sa na čo sústrediť a čo nepremeškať?
 • Aké sú základné potreby vývinu dieťaťa/mladého človeka v jednotlivých obdobiach? Ako tieto potreby naplniť?
 • Vnútorná motivácia a pestovanie vôle u detí
 • Pripravené prostredie a pripravený dospelý v jednotlivých vývinových obdobiach
 • Aké sú rozdiely pripraveného prostredia a pripraveného dospelého v rôznych obdobiach vývinu? (0 – 3 roky, 3 – 6 rokov, 6 – 12 rokov, 12 – 15 rokov, 15 – 18 rokov, 18 – 24 rokov)

2. Východiská a ciele Montessori pedagogiky

 • Prirodzený vývin – ako ho podporovať? Vývinová psychológia a Montessori ako vývinovo facilitatívna pedagogika
 • Aké sú základné ľudské potreby a čo sú to ľudské tendencie?
 • Montessori ako mierová výchova – čo je to a čo prináša do bežného dňa?
 • Montessori vek 6 – 12 rokov a koncept výchovy a vzdelávania pre tento vek – „Kozmická výchova“. Čo znamená kozmicky myslieť a kozmicky konať? Čo to znamená pre mňa ako rodiča alebo učiteľa žiakov v ZŠ?

3. Základné princípy práce v Montessori triede v ZŠ

 • Ako má vyzerať pripravená trieda? Čo všetko má obsahovať?
 • Aký nábytok a ako ho rozmiestniť v triede?
 • Ako nastaviť priebeh dňa? Potrebujeme rozvrh?
 • Ako nastaviť pravidlá, rytmy, rituály?
 • Manažment triedy – koľko dospelých potrebujeme a aké sú ich vzťahy a úlohy voči deťom?
 • Koľko detí tvorí funkčný kolektív a pre aký vekový rozsah sa rozhodnúť v jednej Montessori triede?
 • Ako zorganizovať voľnú prácu? Ako pomôcť v rozvoji každému jednému dieťaťu? Ako podporiť každé dieťa, aby získalo naozaj kvalitné vzdelanie?
 • Ako si plánovať svoju prácu a prácu detí? Cielené pozorovanie v Montessori triede
 • Ako viesť evidenciu o výsledkoch a pokrokoch detí?
 • Ako dávať spätnú väzbu? Potrebujeme hodnotenie?
 • Riešenie konfliktov bez porazeného
 • Ako nastaviť komunikáciu s rodičmi?

4. Vývinová práca. Prehľad o vzdelávacích oblastiach konceptu Montessori 1. – 6. ročník v súvislostiach

 • Čo je to vývinová práca? Ako môže vyzerať vývinová práca v rôznom veku?

5. Základný prehľad o vzdelávacích oblastiach konceptu Montessori 1. – 6. ročník v súvislostiach

 • Aké sú súvislosti medzi jednotlivými vzdelávacími oblasťami?
 • Aká je úloha jednotlivých vzdelávacích oblastí v rámci celého konceptu – aký je „pohľad zhora“?
 • Montessori pedagóg ako rozprávač reálnych príbehov. Aké poznáme veľké a malé príbehy v Montessori pedagogike? Aký je ich význam?

Čo na seminári zažijete?

– práca s textom a fotografiami Marie Montessori;
– skupinová práca, spoločná prezentácia vlastnej aktivity;
– práca s textom – seminár pre vek 12 – 18;
– aktivity zamerané na spoznávanie spôsobu, akým si dieťa tvorí vedomostnú štruktúru v ZŠ;
– ukážky prezentácií práce s materiálom v ZŠ.

Máte záujem? Prihláste sa


  10. – 12. 02. 2003 Vzdelávacie centrum MONTE PLUS, Bernolákovo17. – 19. 02. 2023 Rodinná škola, Banská Bystrica
  učiteľ/ka na 1. stupniučiteľ/ka na 2. stupnizamestnanec vo vedení školyšpeciálny pedagógliečebný pedagógškolský psychológpedagogický asistentzamestnanec školského klubuinénie som zamestatnec školy/škôlky
  Podmienky spracovania osobných údajov »
  (otvorí sa v novom okne)

  Máte otázku?