Veľké prehľady

MONTE PLUS - občianske združenie

Šírenie myšlienok Marie Montessori a porozumenia medzi ľuďmi

Zmeny vo vzdelávaní sa vždy odrážajú na stave spoločnosti. Prinášame pozitívne zmeny pre deti, ale aj pre pedagógov a ich rodičov.

Naše spokojné deti, vyrastajúce na princípoch montessori pedagogiky, sú pre nás štartérom.
Svoje skúsenosti a odborné znalosti odovzdávame spoločnosti.

Náš spoločenský cieľ

Prispieť k výchove samostatných, zodpovedných a iniciatívnych ľudí, so schopnosťou myslieť, učiť sa, schopnosťou poznania svojich kvalít, s rešpektom k sebe, k druhým a planéte.

Podporujeme učiteľov a rodičov

naplniť dopyt po kvalitnom vzdelávaní

Naším cieľom je pomôcť pedagógom, ktorí vedia, že učenie je prirodzenou potrebou dieťaťa a chcú učiť tak, aby v nich túto potrebu podporili. Zbavujeme učiteľov frustrácie podporou používania funkčných vzdelávacích nástrojov. Podporujeme spoluprácu montessori odborníkov na Slovensku.

Vzdelávame a podporujeme rodičov

dôvera vo vnútornú motiváciu

Vzdelávame a podporujeme rodičov, ktorým vadí tlak spoločnosti na výkon. Spájame rodičov a pedagógov, ktorí pochopili, že vnútorná motivácia je cestou k trvalo udržateľnému šťastiu a spokojnosti v živote.

Pomáhame deťom

sprístupniť montessori vzdelávanie

Napomáhme tomu, aby montessori spôsob vzdelávania bol prístupný čo najväčšiemu počtu detí na Slovensku.

Team MONTE PLUS

Hana Horáková

spoločníčka združenia, operatívna a HR manažérka, koordinátorka projektov

Veronika Ščepánková

spoločníčka združenia, lektorka lektorov, montessori metodologička, supervízorka