Veľký prehľad vzdelávacích oblastí kozmickej výchovy pre vek 6 – 12

Veľký prehľad vzdelávacích oblastí kozmickej výchovy pre vek 6 - 12

Geografia - Biológia - Dejiny - Matematika - Jazyk - Umenie

Pre koho je určený?

Kurz pre každého, kto potrebuje alebo chce získať rýchly, ale dostatočne komplexný náhľad do tém vzdelávacích oblastí v Montessori triede pre 6 – 12-ročných, a to v súvislostiach.

Dôležitá poznámka:

Toto vzdelávanie nenahrádza niekoľkoročné diplomované Montessori vzdelávanie     pre vek 6 – 12 rokov. Po absolvovaní vzdelávania sa nestávate certifikovaným Montessori pedagógom. Cieľom Veľkého prehľadu je ponúknuť tým, ktorí to potrebujú, rýchly a ucelený základný prehľad Montessori konceptu pre vek 6 – 12, na ktorom môžu stavať svoje ďalšie Montessori vzdelávanie a prax.

Čo potrebujete predtým?

Na úvod budete potrebovať poznať základné teoretické východiská Montessori pedagogiky. Na to Vám poslúži už získané Montessori vzdelanie u nás, alebo u iného poskytovateľa Montessori vzdelávania.

Pokiaľ nemáte potrebný teoretický úvod, poskytneme Vám na určitú dobu študijný materiál na doma v podobe video nahrávok, ktoré si potrebujete do začiatku nášho prvého prezenčného dňa preštudovať. Získané vedomosti budeme počas kurzu spoločne prehlbovať a budeme na ne nadväzovať ďalšie naše vzdelávanie.

Pre absolventov Veľkého prehľadu bude v našej ponuke aj možnosť absolvovať praktický workshop, ktorý je úplnou novinkou v ponuke v rámci SR – reagujeme opäť na vždy znova sa opakujúcu potrebu učiteľov pripraviť si strategický plán na nový školský rok – spoločne sa pokúsime vytvoriť si predstavu, ako by mohol prebehnúť nielen jeden deň, týždeň či mesiac, ale celý jeden školský rok v Montessori triede 6 – 12-ročných detí.

Čím bude toto vzdelávanie ukončené?

Certifikát MONTE PLUS s popisom časovej a obsahovej dotácie.

Termíny a miesto

Program a cena seminára

Veľký prehľad vzdelávacích oblastí Kozmickej výchovy 6 – 12

Praktický workshop: Príprava Montessori pedagóga ZŠ na školský rok

Lektorka

VERONIKA KÁNOVÁ

Montessori metodička a lektorka;

Montessori vzdelanie pre vek 6 – 12 získala v Montessori-Zentrum Wien v rokoch 2010 – 2012 (www.montessori.at);

*

3 roky sprevádzajúca učiteľka detí v 1. trojročí na základnej škole Montessori v Bratislave;

*

2 roky sprevádzajúca učiteľka detí v 1. trojročí na Rodinnej škole v Bernolákove;

*

je spoluzakladateľkou a členkou občianskeho združenia MONTE PLUS, ktoré sa od roku 2016 venuje primárne vzdelávaniu rodičov a budúcich učiteľov Montessori pedagogiky pre vek 6 – 12.

Čo na kurze získate?

 1. Príležitosť zoznámiť sa v kocke s Montessori konceptom vzdelávania, ktorý je v súlade s prebiehajúcou reformou školského vzdelávacieho programu v rámci Plánu Obnovy na Slovensku, pretože podporuje personalizáciu vzdelávania, aktívne a skúsenostné učenie a rozvoj sociálnych a emocionálnych kompetencií žiakov. Montessori metóda je založená na podpore individuálneho potenciálu žiaka, praktických skúsenostiach a inkluzívnom prostredí, čo sa zhoduje s cieľmi reformy školstva.
 2. Komplexný náhľad do tém vzdelávacích oblastí Montessori konceptu pre deti vo veku 6 – 12 rokov: Geografia, Biológia, Dejiny, Aritmetika, Geometria, Jazyk a Umenie
 3. Vedomosť o tom, ktorými témami musí dieťa prejsť počas jedného školského roka, aby sme adekvátne podporili nadobúdanie jeho vedomostí a zručností, z pohľadu Montessori didaktiky.
 4. Základné informácie, ako pripraviť Montessori prostredie v škole pre 6 -12 ročné deti a ako zariadiť svoju triedu.
 5. Schopnosť rozlišovať, čo je Vývinový materiál, čo je Kľúčový materiál a kedy je prínosné si vyrábať vlastné materiály.
 6. Základné informácie o tom, ako nastaviť priebeh dňa, pravidlá, rytmy a rituály v Montessori triede.
 7. Schopnosť rozšíriť si svoj pohľad na úlohu Montessori pedagóga v triede. Čo presne znamená kozmicky myslieť a kozmicky konať.
 8. Rozvíjanie schopností a zručností sprevádzajúceho pedagóga v témach – práca s chybou, riešenie konfliktov medzi deťmi, komunikácia s rodičmi.
 9. Základný prehľad manažmentu Montessori triedy. Ako si plánovať svoju prácu a prácu detí. Ako si viesť evidenciu o výsledkoch a pokrokoch detí. Ako dávať spätnú väzbu. Ako podporovať rozvoj vôle a sebadisciplíny u detí.
 10. Základné vedomosti o spôsobe integrovania pohybu a umenia do každodenného života v triede z pohľadu Montessori pedagogického konceptu.

Čo na kurze zažijete?

?

Máte záujem? Prihláste sa


  Veľký prehľad vzdelávacích oblastí Kozmickej výchovy pre vek 6 – 12 (6 dní, 400€)Praktický workshop Príprava Montessori pedagóga ZŠ na školský rok (3 dni, 210€)Kompletný balík: Veľký prehľad vzdelávacích oblastí Kozmickej výchovy pre vek 6 – 12 + Praktický workshop Príprava Montessori pedagóga ZŠ na školský rok (6 + 3 dni, 580€)
  učiteľ/ka na 1. stupniučiteľ/ka na 2. stupnizamestnanec vo vedení školyšpeciálny pedagógliečebný pedagógškolský psychológpedagogický asistentzamestnanec školského klubuinénie som zamestatnec školy/škôlky
  Podmienky spracovania osobných údajov »
  (otvorí sa v novom okne)

  Máte otázku?