Hana Horáková
Koordinátorka celého projektu, organizácia kurzov, seminárov a workshopov. Bratislava 0948 184 881

Koordinátorka celého projektu, organizácia kurzov, seminárov a workshopov.