Podporujeme učiteľov a rodičov

naplniť dopyt po kvalitnom vzdelávaní

Našim cieľom je pomôcť pedagógom, ktorí vedia, že učenie je prirodzenou potrebou dieťaťa a chcú učiť tak, aby v nich túto potrebu podporili. Zbavujeme učiteľov frustrácie podporou používania funkčných vzdelávacích nástrojov. Podporujeme spoluprácu montessori odborníkov na Slovensku.

Vzdelávame a podporujeme rodičov

dôvera vo vnútornú motiváciu

Vzdelávame a podporujeme rodičov, ktorým vadí tlak spoločnosti na výkon. Spájame rodičov a pedagógov, ktorí pochopili, že vnútorná motivácia je cestou k trvalo udržateľnému šťastiu a spokojnosti v živote.

Pomáhame deťom

sprístupniť montessori vzdelávanie

Napomáhme tomu, aby montessori spôsob vzdelávania bol prístupný čo najväčšiemu počtu detí na Slovensku.

Aktuálna ponuka aktivít MONTE PLUS

MONTE PLUS Prvý diplomovaný kurz MONTESSORI PEDAGÓG ZŠ

Termíny, obsah, cena, organizačné pokyny:

O nás

Občianske združenie MONTE PLUS

Zmeny vo vzdelávaní sa vždy odrážajú na stave spoločnosti. Prinášame pozitívne zmeny pre deti, ale aj pre pedagógov a ich rodičov.

Naše spokojné deti, vyrastajúce na princípoch montessori pedagogiky, sú pre nás štartérom.
Svoje skúsenosti a odborné znalosti odovzdávame spoločnosti.

Náš spoločenský cieľ

Prispieť k výchove samostatných, zodpovedných a iniciatívnych ľudí, so schopnosťou myslieť, učiť sa, schopnosťou poznania svojich kvalít, s rešpektom k sebe, k druhým a planéte.
Team MONTE PLUS

Členovia

Hana Horáková
Hana Horáková
Koordinátorka celého projektu, organizácia kurzov, seminárov a workshopov.
Veronika Ščepánková
Veronika Ščepánková
Montessori metodička a lektorka.
Alena Balogová
Alena Balogová
Montessori učiteľka a lektorka.
Jana Osičková
Jana Osičková
Marketing a PR.

Podporovatelia

Dodo Dobrík
Dodo Dobrík
Grafický dizajnér.
Rastislav Geschwandtner
Rastislav Geschwandtner
Tlmočník, kouč, zakladateľ TEDxBratislava a KreoLab o.z.
Zaregistrujte svoju adresu do newslettra MONTE PLUS a budeme vám posielať všetky aktuálne informácie

Novinky do vášho e-mailu

Zostaňme v kontakte

Sledujte nás na sociálnych sieťach