Kategórie produktov


Podporujeme učiteľov a rodičov

naplniť dopyt po kvalitnom vzdelávaní

Našim cieľom je pomôcť pedagógom, ktorí vedia, že učenie je prirodzenou potrebou dieťaťa a chcú učiť tak, aby v nich túto potrebu podporili. Zbavujeme učiteľov frustrácie podporou používania funkčných vzdelávacích nástrojov. Podporujeme spoluprácu montessori odborníkov na Slovensku.

Vzdelávame a podporujeme rodičov

dôvera vo vnútornú motiváciu

Vzdelávame a podporujeme rodičov, ktorým vadí tlak spoločnosti na výkon, icecasino. Spájame rodičov a pedagógov, ktorí pochopili, že vnútorná motivácia je cestou k trvalo udržateľnému šťastiu a spokojnosti v živote.

Pomáhame deťom

sprístupniť montessori vzdelávanie

Napomáhme tomu, aby montessori spôsob vzdelávania bol prístupný čo najväčšiemu počtu detí na Slovensku.
Produkt bol vložený do košíka: