Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1.     Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Občianske združenie MONTE PLUS.
Spoločnosť vymenovala za svoju kontaktnú osobu: Ing. Jana Osičková, e-mailová adresa info@monteplus.sk , telefónne číslo 0904 693 760.

Spoločnosť MONTE PLUS je možné kontaktovať nasledovným spôsobom:
a/ písomne zaslaním listu na adresu sídla organizácie s uvedením mena a priezviska kontaktnej osoby pod názvom organizácie,
b/ elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c/ telefonicky na vyššie uvedenom čísle

Ochrana osobných údajov detí
Sme si vedomí toho, aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí na internete. Táto Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je zhromažďovať alebo uchovávať údaje o osobách mladších ako 16 rokov.

Spracovávame osobné údaje v nasledujúcom rozsahu a účeloch:

  • Predaj tovaru, vybavenie objednávky, poskytnutie záruky, vybavenie reklamácie, poskytnutie licencie, doručenie tovaru
   • osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailová adresa v prípade kupujúceho ako fyzickej osoby;
    navyše: obchodné meno podľa príslušného registra, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je kupujúci platcom DPH) a meno a priezvisko zodpovednej osoby alebo štatutára v prípade kupujúceho ako právnickej osoby
   • právny základ: kúpno-predajná zmluva, licenčná zmluva, obchodné podmienky, reklamačný poriadok, iné zákonné dôvody (Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon o uzatváraní zmlúv na diaľku, Zákon o účtovníctve, daňové zákony a pod.)
   • doba uchovania je na neurčito, prípadne v zmysle príslušnej legislatívy
  • Registrácia a správa používateľov web stránky
   • osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailová adresa v prípade používateľa ako fyzickej osoby;
    navyše: obchodné meno podľa príslušného registra, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je kupujúci platcom DPH) a meno a priezvisko zodpovednej osoby alebo štatutára v prípade používateľa ako  právnickej osoby
   • právny základ: registrácia na web stránke
   • doba uchovania je na neurčito, alebo do odvolania tohto súhlasu (zrušenia účtu registrovaného používateľa)
  • Zasielanie marketingovej komunikácie prostredníctvom e-mailu (newsletter)
   • osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa
   • právny základ: Vami poskytnutý súhlas
   • doba uchovania je 5 rokov, alebo do odvolania tohto súhlasu
  • Zasielanie informácií o zmene ceny produktov (funkcia “Sledovať cenu”)
   • osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa
   • právny základ: registrácia na eshopovej stránke
   • doba uchovania je na neurčito, alebo do zrušenia registrácie

2.    Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3.     Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

4.    Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov predávajúcemu poštou alebo e-mailom.

5.     Informácie o internetových udalostiach (log information), cookies a webových prezenčných signáloch (eshopovej beacons):

Táto eshopová stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej eshopovej adresy.

Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto eshopovej stránky a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv. „cookies“(malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové prezenčné signály (elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili, alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov.

Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies pre účely funkčnosti tejto eshopovej stránky.

6. Sociálne médiá

Táto eshopová stránka môže obsahovať odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré Vám umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu.

Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov.

7. Oznámenie o používaní súborov cookies

Aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k tejto eshopovej stránke a služby prispôsobené Vašim potrebám, potrebujeme poznať a uchovávať informácie o tom, akým spôsobom používate túto webovú stránku.

To dosiahneme pomocou malých textových súborov, tzv. cookies. Cookies obsahujú malé množstvo informácií a sú sťahované prostredníctvom serveru tejto eshopovej stránky do Vášho počítača alebo iného zariadenia. Váš internetový prehliadač potom zašle súbory cookies späť tejto eshopovej stránke pri každej ďalšej návšteve, vďaka čomu Vás táto eshopová stránka rozpozná a nájde informácie napr. o vašich užívateľských preferenciách (navštívené stránky, kliknutia, história aktivít, stav nákupného košíka, stav prihlásenia do používateľského účtu a pod.). Podrobné informácie o súboroch cookies a ich fungovaní nájdete na www.aboutcookies.org.

Kedykoľvek navštívite túto webovú stránku, môže dochádzať ku zhromažďovaniu informácií prostredníctvom súborov cookies alebo iných technológií (informácie o jazyku, zemi a predtým navštívených stránkach). Získané súbory cookies sú využívané len vo veľmi obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre technické účely (funkčnosť eshopovej stránky), a sú uchovávané po dobu 5 rokov v súlade s medzinárodnými štandardami NAI – www.networkadvertising.org. Tieto informácie nie je možné prepojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Návštevou tejto eshopovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies v rozsahu uvedenom v tomto Oznámení o používaní súborov cookies.

7.1 Aké súbory cookies používame a prečo?

Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné na to, aby ste mohli túto webovú stránku prezerať a využívať jej funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených oblastí, ktoré môžu obsahovať informácie pre registrovaných užívateľov (tzv. „nevyhnutné cookies“).
Používame taktiež tzv. „funkčné cookies“ uchovávajúce informácie, ktoré umožňujú prispôsobiť stránku našim užívateľom; napríklad uložiť Váš jazyk alebo Vašu geografickú polohu či fakt, že ste už vyplnili našu anketu, stav košíka. Tieto informácie sú využívané pre veľmi obmedzený účel a sú uchovávané po obmedzenú dobu. Všetky tieto údaje sú celkom anonymné a nie sú používané k iným účelom.

Ako my, tak aj poskytovatelia našich služieb rovnako používame analytické služby, ktoré nám pomáhajú zistiť do akej miery je obsah našich webových stránok efektívny, čo zaujíma našich užívateľov, a ako zlepšiť fungovanie tejto eshopovej stránky. Okrem toho využívame tzv. „eshopovej beacons“, známe ako pixelové tagy k počítaniu návštev našich webových stránok, a ďalej tzv. „výkonové cookies“, ktoré monitorujú, koľko unikátnych užívateľov túto webovú stránku navštevuje a ako často. Tieto údaje používame výhradne pre štatistické účely a našim cieľom nie je používať tieto informácie k identifikácií konkrétnych užívateľov.

7.2 Ako môžete kontrolovať súbory cookies?

Návštevou tejto eshopovej stránku súhlasíte s tým, že môžeme do Vášho počítača alebo zariadenia umiestniť súbory cookies, tak ako je vysvetlené vyššie. Tieto súbory však môžete kontrolovať a spravovať niekoľkými spôsobmi. Majte prosím na pamäti, že odstránenie alebo blokovanie súborov cookies môže ovplyvniť Vašu užívateľskú skúsenosť a je možné, že nebudete mať úplný prístup k niektorým oblastiam tejto eshopovej stránky.

7.3 Kontrola pomocou internetových prehliadačov

Väčšina internetových prehliadačov Vám umožní kontrolovať, aké súbory cookies máte uložené, jednotlivé súbory cookies vymazať alebo ukladať súbory cookies z určitých alebo všetkých webových stránok. Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ všetky súbory cookies odstránite, všetky Vaše osobné nastavenia budú stratené, a to vrátane preferencií zakazujúcich používanie súborov cookies, pretože aj táto voľba vyžaduje nastavenie tzv. „opt-out cookies“. Viac informácií o tom, ako môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby boli súbory cookies blokované alebo filtrované, nájdete na www.cookiecentral.com/faq alebo na www.aboutcookies.org.

Nastavenie tzv. „analytických cookies“

Môžete tiež zamedziť tomu, aby Vaše anonymné prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. Vezmite prosím na vedomie, že využívame služby poskytovateľov analytických cookies uvedených nižšie. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov týmito poskytovateľmi a možnostiach zákazu používania ich cookies môžete získať na nasledujúcich odkazoch:
Google Analytics: www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

7.4 Tlačidlá sociálnych sietí

Používame taktiež tlačidlá sociálnych sietí, ktoré užívateľom umožňujú webové stránky zdieľať alebo ich ukladať do záložiek. Jedná sa o tlačidlá, ktoré odkazujú na stránky sociálnych sietí prevádzkované tretími stranami, ktoré môžu načítať údaje o Vašich aktivitách na internete vrátane tejto Webovej stránky. Prečítajte si prosím podmienky používania týchto internetových stránok, aby ste presne porozumeli tomu, ako tieto stránky Vaše údaje využívajú a zistili, ako môžete zamedziť ukladaniu týchto údajov alebo ako ich môžete vymazať.
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

7.5 Súvisiace právne predpisy

 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov
  (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf)
 2. Zákon 18/2018 o ochrane osobných údajov
  (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-18)
 3. ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy